Poziv za 19. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija

Na osnovu člana 35. stav 1. Statuta općine Kalesija – Prečišćen tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija”, broj 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13) i člana 65. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija”, broj 6/08, 10/11 i 9/16),

S a z i v a m

19. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija, za dan
29.12.2018.godine (SUBOTA)

    sa početkom
u 10:00 sati, u sali za sjednice u zgradi Općine.

 1. Razmatranje
  i donošenje Odluke o budžetu općine Kalesija za 2019. godinu.
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o izvršenju budžeta Općine
  za 2019. godinu.
 3. Razmatranje i donošenje Odluke o  imenovanju Komisije za izbor na pozicije u
  reguliranim organima općine Kalesija.  
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju članova Komisije
  za drugostepeno upravno rješavanje.
 5. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju članova radnih
  tijela Općinskog vijeća Kalesija.
 6. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i
  dopunama Odluke o izboru članova vijeća Mjesnih zajednica na području općine
  Kalesija.
 7. Razmatranje i donošenje 
  Odluke o  izmjenama i dopunama
  Regulacionog plana “Južna zona Kalesija”.
 8. Razmatranje i donošenje Programa rada Općinskog vijeća
  Kalesija za 2019. godinu.                                                               
 9. Razmatranje i usvajanje
  Programa rada Općinskog načelnika za 2019. godinu.
 10. Razmatranje i usvajanje Programa rada Općinskog pravobranilaštva Kalesija
  za 2019. godinu.
 11. Razmatranje i usvajanje Programa rada  za 2019. godinu:
 12. JU
  “Centar za socijalni rad” Kalesija,
 13. JZU
  “Dom zdravlja” Kalesija,
 14. JU BKC
  “Alija Izetbegović” Kalesija.
 15. Razmatranje i usvajanje
  Programa rada  za 2019. godinu:
 16. JP
  “Vodovod i kanalizacija Kalesija” Kalesija,
 17. JP
  “Veterinarska stanica” Kalesija,
 18. KP
  “Komunalac” d.d. Kalesija.                                                             
 19. Razmatranje i prihvatanje
  Informacije o realizaciji aktivnosti izgradnje i rekonstrukcije objekata
  za  potrebe mjesnih zajednica  na području općine Kalesija u 2018. godini. 

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

mr.med.sc.dr. Enes Idrizović

specijalista opšte hirurgije