Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Author Archive

Edin Ramić i Sead Džafić potpisali ugovor za izgradnju puta Prnjavor-Čanići

Ministar u Vladi FBiH Edin Ramić posjetio je Kalesiju, gdje se sastao sa načelnikom općine Seadom Džafićem i zastupnicom u Skupštini TK Hasibom Kurtić.

Nakon potpisivanja ugovora o izvođenju radova na asfaltiranju puta koji povezuje naselja Prnjavor i Čanići, obišli su dionicu puta čija izgradnja počinje za koji dan.

Mi smo proteklih godina zajedno sa Općinom Kalesija izgradili put Gojčin-Tupković, Osmaci-Kalesija Gornja, Dubnica-Hrasno kao i druge putne pravce koji će uveliko olakšati život stanovništvu ove općine, kazao je ministar Edin Ramić.

On ističe da će ministarstvo na čijem je on čelu i u narednom periodu podržavati projekte koji su od značaja na području Kalesije.

Načelnik Kalesije, Sead Džafić zahvalio se ministru na svemu što čini za Kalesiju rekavši da ove projekte Općina sama ne bi mogla realizirati kroz svoja budžetska sredstva. Ovaj projekat je vrijedan 300.000 KM a učešće Kalesije je 50 posto.

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica implementira i projekte CEB II i RSP putem kojih će biti izgrađno 99 stambenih jedinica u samom centru grada.

Radovi na izgradnji višestambenih objekata su u toku. Ramić i Džafić su posjetili lokalitet izgradnje objekata gdje su upoznati o dinamici izvođenja radova, kao i o planu završetka izgradnje.

Stambene jedinice se grade po sistemu neprofitnog socijalnog stanovanja za porodice iz kolektivnih i alternaticnih smještaja  te porodice iz socijalno osjetljivih kategorija.

Posredstvom Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica obezbijeđen je pripravnički staž za dvoje mladih iz općine Kalesija. Ugovore su potpisali Subašić Aljo i Šehić Hajrija.

Zasnivanje prvog radnog iskustva im je od velikog značaja jer će nakon završenog pripravničkog staža biti konkurentni na tržištu, a ujedno će dodatno usavršiti svoje radne vještine i kompetencije, ističu korisnici programa Aljo i Hajrija.

Čestitka u povodu 5.oktobra „Dana učitelja“

Svim prosvjetnim radnicima upućujemo iskrene čestitke u povodu 5.oktobra Svjetskog dana učitelja.

Hvala vam za sve što činite kako bi stečeno znanje prenijeli na naše mlađe naraštaje od kojih svi mi očekujemo da sutra budu lideri, budući učitelji, nastavnici, prosvjetni radnici, doktori, inženjeri, načelnici, predsjednici, ali prije svega dobri ljudi.

Želja nam je da znanje pobijedi u našoj jedinoj domovini Bosni i Hercegovini da mladi ostaju ovdje, zasnivaju porodice i grade bolju lokalnu zajednicu, ali i državu.

Ono što vi radite je plemenita misao jer obrazujete kadar koji će sačuvati domovinu svojim znanjem i vještinama.

Sretan Vam Međunarodni dan učitelja 5.oktobar.

Općinski načelnik Sead Džafić i predsjedavajući Općinskog vijeća Mensur Hukić

U Kalesiji obilježena godišnjica formiranja II korpusa Armije RBiH

U okviru obilježavanja 29.godišnjice formiranja II korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, delegacija Općine Kalesija predvođena općinskim načelnikom Seadom Džafićem te delegacija Koordinacije boračkih udruženja Općine Kalesija položile su cvijeće i proučile fatihu na Centralnom spomen obilježju.

Mlađim generacijama svi trebamo pričati o uspjesima boraca Armije RBiH, o II korpusu koji je imao veliku zonu odgovornosti. Mnogi pripadnici ovog časnog korpusa danas nisu sa nama, dali su svoje živote da bi mi danas uživali slobodu i da bi imali domovinu BiH, kazao je općinski načelnik Sead Džafić.

On ističe da su pripadnici II korpusa Armije RBiH vodili tokom agresije časnu borbu za očuvanje domovine BiH i u tome su uspjeli.

Mumin Avdić predsjednik Organizacije RVI Kalesija ističe da je ponosan što je branio domovinu pod zastavom II korpusa, istakavši da je Predsjedništvo RBiH “Oredenom heroja oslobodilačkog rata” odlikovalo tri pripadnika 2. korpusa Mehdina Hodžića, Nesiba Malkića i Hajrudina Mešić.

Ramić i Džafić potpisali sporazum: Počinje izgradnja puta Prnjavor – Čanići

Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić i načelnik općine Kalesija Sead Džafić potpisali su sporazum o udruživanju sredstava za izgradnju putnog pravca Prnjavor – Čanići u općini Kalesija.

Sporazum je potpisan u  Vladi Federacije BiH, gdje su ministar Ramić i načelnik Džafić razgovarali i o drugim projektima koje Federalno ministarstvo raseljenih  osoba i izbjeglica implementira na području ove općine.

„Izgradnju, rekonstrukciju i asfaltiranje ove putne dionice smo i obećali završiti. Danas smo potpisali sporazum koji definiše podjednako učešće u projektu. Proceduru izbora izvođača će provoditi Ministarstvo. Radi se o putu dužine oko 3500 metara, koji povezuje nekoliko naselja. Put je posebno važan za sve Kalesijce jer je korišten kao alternativni putni pravac u ratnom periodu.  Dobra saradnja lokalne zajednice sa višim nivoima vlasti znači i bolje uslove života za stanovnike Kalesije. Završetkom ovog putnog pravca centar Kalesije će biti povezan sa rubnim naseljima općine”, – istakao je ministar Ramić

Općina Kalesija sufinansira projekat sa 50% od ukupne vrijednosti.

“Mi ćemo budžetom obezbijediti 150 hiljada KM, a isto toliko će nam dati i Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica kako bi asfaltirali put Prnjavor – Čanići u dužini od oko 3,5 kilometara. Izgradnjom ovog puta sigurno ćemo rasteretiti i magistralni put jer će mnogo naših sugrađana ovim putem brže do Kalesije. Ovo je dokaz da Općina Kalesija nastavlja institucionalnu saradnju sa Ministarstvom za raseljene osobe i izbjeglice i hvala ministru što nije zaboravio Kalesiju i naše projekte”, kazao je načelnik Džafić.

Usmeno javno nadmetanje za dodjelu u zakup lokacija za postavljanje kioska

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave (“Sl. novine FBiH” br. 49/06), člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13),  člana 42. Odluke o komunalnom redu (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 7/01) i Programa utvrđivanja lokacija za zauzimanje javnih površina (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 3/16 i 8/18),Općinski načelnik  Kalesije, o b j a v lj u j e

USMENO JAVNO NADMETANJE

za dodjelu u zakup lokacija za postavljanje kioska

PREDMET JAVNOG NADMETANJA:

Lokacije za postavljanje  kioska u gradu Kalesija i to:

  1. Dvije (2) lokacije u površini od po 9 m2 u centru Kalesije na parkingu sa južne strane NLB Banke, označena sa k.č.br.  279/1 Zv. “Kalesija grad” u površini od 7309 m2 upisana u PL br. 61 KO Kalesija Grad.
  2. Jedna (1) lokacija  u površini od 9 m2 u centru Tojšića pored autobuskog stajališta za Tuzlu , označene sa k.č.br.602/1 zv.Medaš Pož.R421. u površini od 22207 m2 upisana u PL br. 108 KO Tojšići.

            PERIOD ZAKUPA: 5 godina.

CIJENA: Početna cijena zakupa javne površine iznosi 12,00 KM/m2 mjesečno za lokacije broj jedan (1) ,a za lokaciju broj dva (2) 11,00  KM/m2 .

PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM NADMETANJU: Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja prije početka usmenog javnog nadmetanja uplate kaparu u iznosu od 10% početne cijene zakupa zemljišta, a ne manje od 1.000,00 KM.

USLOVI I NAČIN DODJELE: Javna površina se dodjeljuje u zakup fizičkim i pravnim licima pod slijedećim urbanističko-tehničkim uslovima:

  • Karakter objekta je privremeni.
  • Spratnost: prizemna.
  • Tip objekta: kiosk industrijske proizvodnje.
  • Namjena: trgovinsko-uslužna.
  • Vanjsko uređenje popločanjem mjesta za postavljanje kante za otpatke od željeznog pletiva 4/4 cm.
  • Nikakvi drugi radovi nisu dozvoljeni.

Usmeno javno nadmetanje provodi Komisija, a isto će se održati 04.10.2021. godine sa početkom u 08,30 sati u prostorijama Općine Kalesija.

Za sve dodatne informacije, zainteresovani kandidati mogu se obratiti na telefon 035/367-709 svaki radni dan u periodu od 08,00 do 16,30 sati.

Javni oglas će se objaviti  u jednom dnevnom listu koji se distribuira  na području cijele FBiH,  Web stranici Općine Kalesija i oglasnoj ploči Općine Kalesija.

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map