Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Author Archive

Općinski načelnik odobrio preko 60.000 KM za Seljublje

Načelnik općine Kalesija Sead Džafić potpisao je ugovor sa Emirom Sejdinovićem direktorom firme „Gramat“ iz Gračanice u iznosu od 60.259 KM.

Riječ je o izvođenju radova na regulaciji korita rijeke Gribaje u Seljublju koja je u proteklih nekoliko godina nanijela mnogo materijalne štete lokalnom stanovništvu.

U mom mandatu dosta novčanih sredstava smo uložili u regulaciju korita rijeke Gribaje i nadam se da ćemo u narednom periodu nastaviti s tim projektom kako bi spasili stanovništvo od plavljenja, kazao je općinski načelnik Sead Džafić.

On ističe da je ovo značajan projekat za Seljublje i urađen je na zahtjev mještana koji su ovo stavili kao jedan od prioriteta za ovo naselje.

U protekle četiri godine u ovo naselje općinski načelnik je investirao preko 220.000 KM, a urađeni su i asfaltirani lokalni putevi, vodovodna mreža, pomoglo se u izgradnji mekteba, dogradnji čitaonice, uređenju parking prostora ispred mjesne džamije kao i mnogi drugi projekti.

Općinski načelnik potpisao ugovor, počinje izgradnja puta Dubnica-Hrasno

Načelnik općine Kalesija Sead Džafić potpisao je ugovor  sa ministrom za izbjegle i raseljene osobe FBiH Edinom Ramićem o izgradnji puta Dubnica (Kiseljak) – Hrasno Gornje.

Vrijednost ugovora je 176.767 KM, od čega će načelnik Sead Džafić iz budžeta izdvojiti 100.000 KM, a Federalno ministarstvo 76.767 KM.

Naredne sedmice mi uvodimo izvođača radova da se krene sa ovim projektom koji će najviše koristiti mještanima Hrasna kojima će sada centar naše općine biti bliži kada su u pitanju kilometri, kazao je načelnik Sead Džafić.

Prema riječima ministra Edina Ramića izvođač radova firma Roading iz Gračanice će ispoštovati rokove koji su postavljeni tako da bi u roku od mjesec dana trebalo da se uradi preko 2 kilometra asfaltnog puta.

Hvala ministru koji je prepoznao naš projekat i koji se odlučio da nam pomogne da isti završimo. Ovaj put će uveliko pomoći i povratnicima Srbima koji imaju svoja imanja na ovom dijelu, a svakako će rasterititi i magistralni put, jer će ovo sada biti bliža putna komunikacija za one koji putuju do Hrasna Gornjeg, istakao je Džafić.

Pored ovog značajnog projekta, načelnik Sead Džafić je iz budžeta Općine izdvojio i 300.000 KM za put koji će povezati Općinu Kalesija i Grad Živinice na relaciji Rainci Donji – Tupković.

Općinski načelnik odobrio 19.908 KM za MZ Prnjavor

Općinski načelnik Sead Džafić potpisao je ugovor sa Hajrudinom Imširovićem direktorom firme „Izgradnja“ iz Teočaka vrijedan 19.908 KM.

Riječ je o ugovoru o izgradnji gornjeg stropa igrališta u MZ Prnjavor.

U više navrata mještani ovog naselja su iskazali želju da imaju uređen sportski poligon, zašto smo mi i izdvojili novčana sredstva. Pored naših sredstava koja će biti uložena u sportsko igralište i sami mještani i džematlije Prnjavora su vlastitim sredstvima uzeli učešće s obzirom da je projekat veliki, a tiče se uređenja i pristupnog puta kao i izgradnja parkinga, kazao je općinski načelnik Sead Džafić.

Inače, Općina Kalesija i načelnik Sead Džafić su u proteklom periodu u ovom MZ izdvojili sredstva za uređenje i sanaciju Doma kulture, izgradnju spomen obilježja, adaptaciju mjesne džamije, uređenje šehidskih nišana, rekonstrukciju i projektovanje vodovodne mreže, kao i mnoge druge infrastrukturne projekte.

Drago mi je da će radovi na izgradnji ovog stadiona teći ubrzano i da ćemo sve završiti u narednih nekoliko sedmica kako bi to predali mještanima i mladima ovoga naselja na korištenje, rekao je Džafić prilikom potpisivanja ugovora.

Zahvaljujući Općinskom načelniku počela izgradnja pješačke staze duge preko tri kilometra

Općinski načelnik Sead Džafić potpisao je ugovor sa direktorom firme „Izgradnja“ iz Teočaka Hajrudinom Imširovićem o izgradnji trotoara od Rainaca Donjih do magistralnog puta M4 u MZ Rainci Gornji.

Riječ je o projektu čija je vrijednost 320.000 KM, a gradit će se oko 3.5 kilometara duga pješaka staza.

Ovo je projekat koji je zaista bio potreban na ovoj dionici puta s obzirom da se veliki broj pješaka kreće na relaciji od Rainaca Donjih prema Raincima Gornjim. Također, treba kazati da su sredstva obezbjeđena iz budžeta naše općine, a ne od donatora ili nekih većih nivoa vlasti, kazao je Ismet Mešić koordinator projekta ispred Općine Kalesija.

Mešić je kazao da će radovi biti završeni u ovoj godini i da će moderno uređena pješačka staza povezati dvije mjesne zajednice.

Meni je zaista teško pričati, ovo je nešto što u čovjeku pokreće emocije. Izgradnjom trotoara dobit ćemo sigurnost za pješake, ali i čišću sredinu jer će ovi kanali biti uređeni, kazao je Hasan Paloš mještanin ovog naselja koji je i ugledni kalesijski privrednik te učitelj u penziji.

Riječi hvale nije skrivao ni Muradif Suljkanović istakavši da ovo čeka preko 20 godina.

Hvala načelniku koji je obezbjedio sredstva da dobijemo stazu, jer je na ovoj dionici do sada bilo i saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodima. Nema mjesne zajednice u Kalesiji kojoj nije načelnik pomogao, nama je uradio mnogo, a u narednom mandatu očekujemo da uradi još više za Raince Donje a i cijelu Kalesiju, kazao je Suljkanović.

Nekadašnji predsjednik Vijeća MZ Rainci Donji Sakib Husejnović je kazao da se o ovome pričalo godinama, ali da niko to nije realizirao osim sadašnjeg načelnika koji je ispunio dato obećanje da će to uraditi.  

Ismet Mešić koordinator ovog projekta zamolio je i predstavnike Vijeća MZ da budu prisutni tokom izgradnje ovog značajnog projekta kako bi pomogli u brzom rješavanju imovinsko pravnih sporova na dionici gdje se radovi izvode, a u narednim sedmicama jedan dio staze će se početi graditi i od Rainaca Gornjih kako bi ista bila što prije završena i puštena na korištenje.

Pored ovog značajnog projekta u narednim danima treba da krene i asfaltiranje dionice puta od Rainaca Donjih prema Tupkoviću što će povezati općinu Kalesija sa Gradom Živinice i ubrzati komunikaciju do glavnih centara.

Počinje izgradnja kanalizaciono sekundarnih kolektora u naselju Mokrače

Općinski načelnik Sead Džafić potpisao je ugovor sa direktorom JP „Vodovod i kanalizacija“ Sabahudinom Sakićem o izvođenju radova na izgradnji kanalizaciono sekundarnih kolektora sanitarno-fekalnih voda u naselju Mokrače u MZ Miljanovci

Ukupna vrijednost ugovora je 19.819 KM, a radovi prema riječima načelnika trebali bi početi već naredne sedmice.

Predsjednik Vijeća MZ Ekrem Hasanović zajedno sa mještanima iznio je problem sa kojim se ovo naselje godinama susreće i mi smo iz budžeta izdvojili sredstva da taj problem rješimo i pomognemo mještanima, kazao je općinski načelnik Sead Džafić.

On se dotakao i svih dosadašnjih radova u ovoj MZ koji su urađeni u protekle četiri godine izdvojivši to da je urađen Dom kulture koji je bio u ruševnom stanju od rata, putni pravci u Gaju, Jelasima, Grabovcu, Živčićima, vodovod Gaj, čišćenje potoka Huk, zamjena stolarije u Područnoj školi, sportski poligoni kao i mnogi drugi projekti koji su implementirani.

Također, je istakao da će u narednom periodu sasvim sigurno biti još projekata koji će se realizirati u saradnji sa Vijećem ove mjesne zajednice.

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map