Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Author Archive

Usmeno javno nadmetanje za dodjelu u zakup lokacija za postavljanje kioska

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave (“Sl. novine FBiH” br. 49/06), člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13),  člana 42. Odluke o komunalnom redu (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 7/01) i Programa utvrđivanja lokacija za zauzimanje javnih površina (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 3/16 i 8/18),Općinski načelnik  Kalesije, o b j a v lj u j e

USMENO JAVNO NADMETANJE

za dodjelu u zakup lokacija za postavljanje kioska

PREDMET JAVNOG NADMETANJA:

Lokacije za postavljanje  kioska u gradu Kalesija i to:

  1. Dvije (2) lokacije u površini od po 9 m2 u centru Kalesije na parkingu sa južne strane NLB Banke, označena sa k.č.br.  279/1 Zv. “Kalesija grad” u površini od 7309 m2 upisana u PL br. 61 KO Kalesija Grad.
  2. Jedna (1) lokacija  u površini od 9 m2 u centru Tojšića pored autobuskog stajališta za Tuzlu , označene sa k.č.br.602/1 zv.Medaš Pož.R421. u površini od 22207 m2 upisana u PL br. 108 KO Tojšići.

            PERIOD ZAKUPA: 5 godina.

CIJENA: Početna cijena zakupa javne površine iznosi 12,00 KM/m2 mjesečno za lokacije broj jedan (1) ,a za lokaciju broj dva (2) 11,00  KM/m2 .

PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM NADMETANJU: Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja prije početka usmenog javnog nadmetanja uplate kaparu u iznosu od 10% početne cijene zakupa zemljišta, a ne manje od 1.000,00 KM.

USLOVI I NAČIN DODJELE: Javna površina se dodjeljuje u zakup fizičkim i pravnim licima pod slijedećim urbanističko-tehničkim uslovima:

  • Karakter objekta je privremeni.
  • Spratnost: prizemna.
  • Tip objekta: kiosk industrijske proizvodnje.
  • Namjena: trgovinsko-uslužna.
  • Vanjsko uređenje popločanjem mjesta za postavljanje kante za otpatke od željeznog pletiva 4/4 cm.
  • Nikakvi drugi radovi nisu dozvoljeni.

Usmeno javno nadmetanje provodi Komisija, a isto će se održati 04.10.2021. godine sa početkom u 08,30 sati u prostorijama Općine Kalesija.

Za sve dodatne informacije, zainteresovani kandidati mogu se obratiti na telefon 035/367-709 svaki radni dan u periodu od 08,00 do 16,30 sati.

Javni oglas će se objaviti  u jednom dnevnom listu koji se distribuira  na području cijele FBiH,  Web stranici Općine Kalesija i oglasnoj ploči Općine Kalesija.

Ministar obrazovanja i nauke TK i općinski načelnik posjetili OŠ Tojšići

Ministar obrazovanja i nauke u Vladi Tuzlanskog kantona doc.dr. Elvis Baraković zajedno sa načelnikom Kalesije Seadom Džafićem danas je posjetio Osnovnu školu u Tojšićima gdje su prisustvovali školskoj priredbi upriličenoj povodom podjele besplatnih udžbenika za učenike prvih razreda za čiju nabavku je novac izdvojila Vlada Tuzlanskog kantona.

Vlada TK ove godine je obezbijedila besplatne udžbenike  za sve osnovce od prvog do četvrtog razreda kao i za učenike šestih razreda koji su u stanju socijalne potrebe. Mi ćemo nastaviti da ulažemo i sredstva u opremanje i modernizaciju škola kako bi naša djeca i naši prosvjetni radnici imali bolje uslove za rad, rekao je ministar Elvis Baraković.

Direktorica OŠ Tojšići Nezira Islamović zahvalila se ministru i načelniku na posjeti istakavši da će ovi udžbenici svakako dobro doći, jer roditelji će uštedjeti nešto novca. Također, istakla je da se OŠ Tojšići sa svim područnim školama iz godine u godinu susreće sa sve manjim brojem prvačića što bi trebalo da bude alarm za zabrinutost jer to znači da građani odlaze iz BiH.

S obzirom da su na snazi još uvijek epidemiološke mjere, općinski načelnik je za sve učenike i nastavno osoblje uručio i dovoljan broj maski te sredstava za dezinfekciju.

Znamo da je teško vrijeme i da su roditelji u strahu što je nastava počela da se odvija zbog koronavirusa, pa smo odlučili da školama dodijelimo sredstva za dezinfekciju ruku i maske čime ćemo sigurno pomoći da se spriječi širenje virusa.

Načelnik se zahvalio ministru Elvisu Barakoviću na svemu što čini da se naprave što bolji uslovi za svu djecu, rekavši da su značajna sredstva iz ovog ministarstva došla i u OŠ Tojšići, Memići, Kalesija ali i MSŠ Kalesija.

Obilježena godišnjica bitke na Karovinama, četnici poraženi i spriječeni da napreduju prema aerodromu

Delegacija Općine Kalesija predvođena sekretarom Mujom Tosunbegovićem, predstavnici koordinacije boračkih udruženja i organizacija, članovi Vijeća MZ Hrasno Gornje i Hrasno Donje danas su na lokalitetu Karovine položili cvijeće i proučili Fatihu za šehide koji su živote dali braneći ovu kotu od agresora 1992.godine.

Na ovoj lokaciji 27 momaka, očeva, braće, pripadnika Armije RBiH dalo je svoje živote da bi mi danas imali slobodu. Oni su spriječili agresora, četnike, da se spoje sa svojim jedinicama u Dubravama i Visu što bi sasvim sigurno značilo teške dane za Bošnjake na ovim prostorima, kazao je sekretar Organa uprave Mujo Tosunbegović.

On je istakao da će Općina Kalesija i načelnik i u budućnosti pomagati da se omasovi obilježavanje ovakvih datuma i događaja, a posebno da se prilikom okupljanja obraćaju ljudi koji su bili direktni učesnici borbi kako bi mlađi naraštaji čuli kako su naši borci bili hrabri u odbrani domovine.

Glavni imam Medžlisa IZ Kalesija, Muharem ef.Mešanović u svom obraćanju rekao je da profesori u školama moraju više djeci govoriti o svim bitkama koje su hrabri pripadnici Armije RBiH vodili, jer im je to obaveza.

Svi znamo da u nastavnim planovima nema tih lekcija, ali profesori znaju šta se dešavalo i trebaju pričati, organizovati ekskurzije, časove historije u prirodi na ovakvim mjestima. U bivšem sistemu o Titu i svim spomen obilježljima se znalo sve, a o našim bitkama i uspjesima malo ko šta zna, zaključio je Mešanović.

Kerim Jakubović iz Vukovija Donjih, Šemsudin Ćatić iz Hrasnja Donjeg i Hasan Ćorsulić iz Tojšića kao direktni učesnici borbe na Karovinama govorili su o tim teškim danima kada se spašavala možemo slobodno reći Kalesija cijela ali i Tuzla, jer da je uspostavljena linija Karovine-Lisača-Aerodrom Dubrave i Vis teško bi se mogao ovaj teritorij braniti.

O bitnosti obilježavanja bitke na Karovinama govorio je i Jasmin Ćatić predsjednik Vijeća MZ Hrasno Donje koji je istakao da će sve učiniti da naredne godine bude veći broj prisutnih, ali je također kazao da ga raduje to što je ove godine veliki broj mališana i mališanki koji su sa svojim roditeljima došli da čuju šta se to dešavalo tih ratnih godina na ovim prostorima.

Općinski načelnik posjetio novootvoreni objekat kompanije „Robot“

Općinski načelnik Sead Džafić sa saradnicima obišao je novootvoreni trgovački objekat domaće kompanije „Robot“ u Kalesiji Gornjoj  u kojem je zaposleno pedeset osoba sa područja naše općine.

Općinska administracija na čijem sam čelu je sve učinila da pomognemo da ovaj trgovački lanac dođe u Kalesiju i evo nakon četiri mjeseca gradnje danas imamo objekat na preko 3 hiljade metara kvadratnih u kojem se može pronaći sve ono što jednom domaćinstvu treba, po prihvatljivim cijenama i sa dosta domaćih proizvoda čijom kupovinom pomažemo našu državu, rekao je općinski načelnik Sead Džafić.

On je zajedno sa direktoricom kompanije „Robot“ Saimom Hodžić obišao trgovački objekat, gdje je razgovarao sa trgovcima ali i kupcima koji nisu skrivali oduševljenje otvorenjem objekta.

Kada smo došli u Kalesiju i kada smo dogovarali ovu investiciju, općinski načelnik je kazao da će nam biti na raspolaganju 24 sata dnevno za sve što trebamo, tako je i bilo. Uvijek je bio dostupan i sve probleme na koje smo nailazili zajedno smo rješavali i kao što se vidi Kalesija je dobila jedan savremeno opremljen objekat, kazala je Saima Hodžić direktorica kompanije.

Nakon svečanog puštanja u upotrebu objekta kompanije „Robot“ na parking prostoru upriličen je i koncert Sadika Hasanovića koji je privukao veliki broj ljudi.

Čestitka u povodu Nove 1443.hidžretske godine

Sa akšam namazom, večeras nastupa Nova 1443. hidžretska godina. Tim povodom, svim muslimanima u Kalesiji, državi BiH te dijaspori upućujemo iskrene čestitke. Neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, porodičnom srećom i vjerom u dragog Allaha dž.š.

Neka nam Nova hidžretska godina donese više porodične sreće i da zajedničkim snagama učinimo sve da nam bude bolje i da gradimo bolju budućnost za našu djecu.

Neka je mubarek Nova muslimanska / hidžretska 1443. godina

Općinski načelnik Sead Džafić i predsjedavajući OV Mensur Hukić

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map