Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Bingo planira višemilionska ulaganja u Kalesiju

Datum: 13.02.2017. 09:19

Kompanija Bingo planira investirati oko pet miliona maraka u otvaranje novih proizvodnih pogona na području općine Kalesija. Inesticije se odnose na oblast peradarske proizvodnje, kroz izgradnju tri farme koka nosilja, pilića i izgradnju inkubatorske stanice.

Kroz ove investicije obezbijedt će se upošljavanje novih 35 radnika, dogovoreno je na današnjem sastanku načelnika općine Kalesija Seada Džafića sa Senadom Džambićem, vlasnikom Binga.

Po riječima načelnika Džafića kompaniji Bingo će biti ponuđeno više lokacija na kojima bi se gradile farme.

„Drago mi je da sam sa Senadom Džambićem, vlasnikom Binga dogovorio nove investicije u Kalesiji. Senada poznajem dosta dugo, dobri smo prijatelji,  a na moj poziv za sastanak rado se odazvao. Predstavio nam je svoj program ulaganja u oblasti peradarske proizvodnje, ali i najavio pomoć i saradnju u svim drugim oblastima. Ponudili smo mu zemljište na  nekoliko lokacija. Stručni timovi kompanije Bingo i općine Kalesija već danas će obići sve lokalitete i izabrati najpogodnije zemljište za izgradnju proizvodnih objekata. Senadu sam kazao da sam za njega i njegovu kompaniju dostupan 24 sata dnevno. Učinit ćemo sve da se najavljene investicije realizuju u narednom periodu“, kazao je načelnik Džafić.

S obzirom da farme koka nosilja i pilića moraju biti udaljene jedna od druge najmanje tri kilometra i minimalno pola kilometra od naseljenog mjesta, Bingu je ponuđeno zemljište u Jeginovom Lugu, Raincima Donjim i Dubnici. Savremena inkubatorska stanica će biti izgrađena u objektima bivšeg Trgovačkog preduzeća „Jedinstvo“.

U inkubatorskoj stanici će biti u Kalesiji će biti uposleno najmanje 12 ljudi, dok će na najmodernijim farmama, koje će biti potpuno automatizovane, posao dobiti najmanje tridesetak radnika.

Pored ulaganja u peradarsku proizvodnju, Senad Džambić je izrazio spremnost za saradnju u poljoprivrednoj prozvodnji. Istakao je da je kompanija Bingo spremna otkupiti poljoprivredne proizvode koje bi kalesijski poljoprivrednici proizveli na vlastitim imanjima, krompir, kukuruz, luk… Bingo bi za poljoprivrednike, koji se odluče na ovakav vid saradnje, obezbjedio sadni materijal i otkup proizvoda. Načelnik Džafić je predložio, a Senad Džambić podržao ideju,  da se u narednom periodu organizira zajednički sastanak poljoprivrednih proizvođača, predstavnika resornog kantonalnog ministarstva, općine Kalesija i kompanije Bingo, kako bi se konkretizovala saradnja u ovoj oblasti.

 
 
 

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map