• prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Bušenje trupa puta na izgradnji pješačke staze i dijela kolektora fekalne kanalizacije na dijelu puta Rainci G.-Petrovice G.

Datum: 8.05.2017. 13:25

Bušenje trupa puta na izgradnji pješačke staze i dijela kolektora fekalne kanalizacije na dijelu puta Rainci G.-Petrovice G.