JN Odluke o izboru/poništenju

 • Izrada pozide kod kuće Mujanović Sejfe u Hrasnu Donjem

  18.03.2019. 15:06
  Bosna i Hercegovina                                         Federacija Bosne i Hercegovine                                                           Tuzlanski kanton                                                                 OPĆINA KALESIJA                                                                                                   OPĆINSKI NAČELNIK Broj: 02-1-05-2-660-8/19 Kalesija, 14.03.2019. godine Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70.…
  Pročitaj više...
 • Stručni nadzor nad izvođenjem radova

  6.03.2019. 11:17
  Bosna i Hercegovina                                         Federacija Bosne i Hercegovine                                                           Tuzlanski kanton                                                                 OPĆINA KALESIJA                                                                                              OPĆINSKI NAČELNIK Broj: 02-1-05-2-499-9/19 Kalesija, 27.02.2019. godine Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70.…
  Pročitaj više...
 • Gradska dvorana, općina Kalesija

  5.03.2019. 11:48
  Bosna i Hercegovina                                         Federacija Bosne i Hercegovine                                                           Tuzlanski kanton                                                                 OPĆINA KALESIJA                                                                                                   OPĆINSKI NAČELNIK Broj: 02-1-05-2-5080-6/18 Kalesija, 04.03.2019. godine Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70.…
  Pročitaj više...
 • Nabavka IT opreme

  27.02.2019. 13:29
  Bosna i Hercegovina                                         Federacija Bosne i Hercegovine                                                           Tuzlanski kanton                                                                 OPĆINA KALESIJA                                                                                              OPĆINSKI NAČELNIK Broj: 02-1-05-2-430-7/19 Kalesija, 20.02.2019. godine Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70. stav…
  Pročitaj više...
 • Nabavka materijala za podršku deminiranju

  27.02.2019. 13:28
  Bosna i Hercegovina                                         Federacija Bosne i Hercegovine                                                           Tuzlanski kanton                                                                 OPĆINA KALESIJA                                                                                              OPĆINSKI NAČELNIK Broj: 02-1-05-2-436-8/19 Kalesija, 18.02.2019. godine Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70.…
  Pročitaj više...