JN Odluke o izboru/poništenju

 • MEDIJSKO PRAĆENJA RADA OPĆINSKOG VIJEĆA, OPĆINSKOG NAČELNIKA I SLUŽBI ZA UPRAVU OPĆINE KALESIJA ZA 2017. GODINU

  25.04.2017. 09:19
  Bosna i Hercegovina                                        Federacija Bosne i Hercegovine                                                          Tuzlanski kanton                                                                OPĆINA KALESIJA                                                                                                      Stručna služba općinskog načelnika                                                   Broj: 02-05-2-2393-4/17Kalesija, 21.04.2017. godine Na osnovu člana 69. stav 2. tačka a), Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14),…
  Pročitaj više...
 • Nabavka kancelarijskog materijala

  5.04.2017. 09:20
  Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton OPĆINA KALESIJA Stručna služba općinskog načelnika Broj: 02-05-2-908-6/17Kalesija, 27.02.2017. godineNa osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70. stav 1,…
  Pročitaj više...
 • Nabavka goriva i maziva

  5.04.2017. 09:19
  Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton OPĆINA KALESIJA Stručna služba općinskog načelnika Broj: 02-05-2-907-5/16Kalesija, 15.02.2017. godineNa osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70. stav 1,…
  Pročitaj više...
 • Izrada projektne dokumentacije

  5.04.2017. 09:17
  Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton OPĆINA KALESIJA Stručna služba općinskog načelnika Broj: 02-05-2-1543-5/17Kalesija, 16.03.2017. godineNa osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70. stav 1,…
  Pročitaj više...
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Izrada Glavnog projekta vodosnabdijevanja zaseoka Tojšići-Kovačevići u MZ Tojšići, općina Kalesija

  16.01.2017. 21:43
  BOSNA I HERCEGOVINAFEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINETUZLANSKI KANTONOPĆINA KALESIJAOPĆINSKI NAČELNIKBroj: 02-05-2-4276-2/16Datum: 19.12.2016. godineNa osnovu člana 87. stav (3) i člana 90. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj:39/14), te člana…
  Pročitaj više...