JN Odluke o izboru/poništenju

 • NABAVKA TOPLOVODNOG KOTLA U GRADSKOJ KOTLOVNICI

  12.11.2020. 15:40
  Bosna i Hercegovina                                         Federacija Bosne i Hercegovine                                                           Tuzlanski kanton                                                                 OPĆINA KALESIJA                                                                                                   OPĆINSKI NAČELNIK Broj: 02-1-04-2-5535-7/20 Kalesija, 10.11.2020. godine Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70.…
  Pročitaj više...
 • Nabavka novog mulčera na ruci

  3.11.2020. 09:13
  Bosna i Hercegovina                                         Federacija Bosne i Hercegovine                                                           Tuzlanski kanton                                                                 OPĆINA KALESIJA                                                                                                   OPĆINSKI NAČELNIK Broj: 02-1-04-2-5191-7/20 Kalesija: 21.10.2020. godine Na osnovu člana 69. stav 2. tačka d) Zakona o…
  Pročitaj više...
 • RADOVI NA UREĐENJU PARKING PROSTORA KOD DŽAMIJE U RAINCIMA GORNJIM I MILJANOVCIMA

  3.11.2020. 09:12
  Bosna i Hercegovina          Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton OPĆINA KALESIJA OPĆINSKI NAČELNIK -Komisija za javne nabavke- Broj: 02-1-04-2-5279-6/20 Datum, 27.10.2020. godine    Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b).,…
  Pročitaj više...
 • Radovi na izgradnji potpornog zida kod Atik džamije

  14.10.2020. 08:06
  Bosna i Hercegovina                                         Federacija Bosne i Hercegovine                                                           Tuzlanski kanton                                                                 OPĆINA KALESIJA                                                                                                   OPĆINSKI NAČELNIK Broj: 02-1-04-2-5038-7/20 Kalesija, 09.10.2020. godine Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav…
  Pročitaj više...
 • Rekonstrukcije asfaltnog puta u Džafićima, MZ Vukovije Gornje

  2.10.2020. 15:06
  Bosna i Hercegovina                                         Federacija Bosne i Hercegovine                                                           Tuzlanski kanton                                                                 OPĆINA KALESIJA                                                                                                   OPĆINSKI NAČELNIK Broj: 02-1-04-2-4908-8/20 Kalesija, 02.10.2020. godine Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70. stav…
  Pročitaj više...