OV

 • Obuka vijećnika Općinskog vijeća Kalesija za juni 2020.godine

  11.06.2020. 09:29
  Bosna i HercegovinaFederacija Bosne i HercegovineTUZLANSKI KANTONOPĆINA KALESIJAOPĆINSKO VIJEĆEStručna služba Općinskog vijeća Broj: 01-05-511-3/20Datum, 10.06.2020. godine Na osnovu člana 4. Odluke o obuci vijećnika Općinskog vijeća Kalesija (''Sl. Glasnik općine…
  Pročitaj više...
 • Obuka vijećnika Općinskog vijeća Kalesija za novembar 2019.godine

  6.11.2019. 12:46
  Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON OPĆINA KALESIJA OPĆINSKO VIJEĆE Stručna služba Općinskog vijeća Broj: 01-05-511-5/19 Datum, 06.11.2019. godine Na osnovu člana 4. Odluke o obuci vijećnika…
  Pročitaj više...
 • Obuka vijećnika Općinskog vijeća Kalesija za februar 2019.godine

  5.02.2019. 11:39
  Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine        TUZLANSKI KANTON          OPĆINA KALESIJA         OPĆINSKO VIJEĆE Stručna služba Općinskog vijeća Broj: 01-2-05-511-2/19 Datum, 04.02.2010. godine Na osnovu člana 4. Odluke…
  Pročitaj više...
 • Plan održavanja Građanskog sata za 2020. godinu

  5.02.2019. 11:36
  Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine                      TUZLANSKI KANTON OPĆINA KALESIJA                                                  OPĆINSKO VIJEĆE Kolegij Općinskog vijeća                                                    Broj:01-05-510/20. Datum 13.01.2020. godine. Na osnovu člana 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kalesija…
  Pročitaj više...
 • Program obuke vijećnika u Općinskom vijeću Kalesija za 2020. godinu

  5.02.2019. 11:34
  Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine                      TUZLANSKI KANTON OPĆINA KALESIJA                                                  OPĆINSKO VIJEĆE Kolegij Općinskog vijeća                                                    Broj:01-05-511/20. Datum 13.01.2020. godine. Na osnovu člana 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kalesija…
  Pročitaj više...