Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Čestitka načelnika i predsjedavajućeg OV Kalesija za Dan armije RBiH

Datum: 15.04.2019. 07:12

Na današnji dan prije 27.godina od pripadnika Teritorijalne odbrane i Patriotske lige formirana je vojna formacija Armija Republike Bosne i Hercegovine.

15.april 1992. godine je jako bitan datum za historiju naše domovine, jer da nije formirana Armija RBiH danas sigurno ne bi imali slobodu i državu u granicama Drina na istoku, Una na zapadu, Sava na sjeveru te Jadransko more na jugu.

Armija Republike Bosne i Hercegovine je priča o znanim i neznanim junacima, herojima, patriotama i ljudima koji su stali na put daleko nadmoćnijem neprijatelju i kojem su na častan vojnički način nanosili poraze.

Naša obaveza je da o hrabrim podvizima Armije Republike Bosne i Hercegovine pričamo mlađim naraštajima, da pričamo o časnoj i poštenoj borbi koja je sačuvala domovinu Bosnu i Hercegovinu.

Svim pripadnicima Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, porodicama šehida i palih boraca, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima i veteranima Armije Republike Bosne i Hercegovine i svim građanima čestitamo 15. april-Dan Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Općinski načelnik Sead Džafić i predsjedavajući Općinskog vijeća dr. Enes Idrizović

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map