• prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Delegacija EU u posjeti općini Kalesija

Datum: 25.04.2017. 11:34

U općini Kalesija danas boravi Delegacija EU. U toku je radni sastanak načelnika općine Kalesija Seada Džafića sa predstavnicima Delegacije EU, koju  predstavljaju  Khaldoun Sinno,  zamjenik šefa Delegacije EU, Meropi Christofi, savjetnik za politicka pitanja i Natasa Malic, savjetnik za politicka pitanja.