Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Farma Spreča želi u narednih pet godina uložiti u Kalesiju 38.5 miliona KM

Datum: 12.04.2018. 16:00

Općinski načelnik Sead Džafić sa savjetnikom Fikretom Suljkanovićem razgovarao je sa direktorom grupacije “Teleoptic” iz Sarajeva Nedimom Čauševićem o novim investicijama Farme Spreča u narednih pet godina na područje naše općine. 

Prema riječima Nedima Čauševića, Farma Spreča u narednih pet godina na područje Kalesije planira uložiti oko 38.5 miliona KM, a radit će se nova farma za 500 muznih grla u Memićima, kao i četiri bioplinska postrojenja. 

Općinski načelnik Sead Džafić kazao je da će Farma Spreča imati podršku za projekte koji su planirani, ali isto tako od direktora Nedima Čauševića je zatražio da se na području naše općine izgrade proizvodni pogoni kako bi se zaposlilo što više Kalesijaca i kako mlijeko koje se proizvede u Kalesiji ne bi moralo ići na preradu u Sarajevo ili drugi grad. 

Čaušević je načelnika upoznao i sa projektima kada su u pitanju zasadi voćnjaka jabuke, kruške i šljive koji su zasađeni nedaleko od Farme Spreča u Vukovijama i za čije održavanje će ove godine biti potreban veći broj sezonskih radnika. 

Na Farmi Spreča trenutno prema riječima Nedima Čauševića ima 1.500 muznih grla, a u narednim mjesecima bit će dodatnih 500. Također, Čaušević se nada da će u ovoj godini biti završena i farma u Memićima tako da bi Farma Spreča ovu godinu mogla završiti sa 2.500 muznih grla, što je svrstava u najveću farmu na području BiH. 

Prilikom sastanka bilo je riječi i o izradi Prostornog plana općine Kalesija koji se tiče industrijske zone u Vukovijama kako ne bi došlo do ugrožavanja farme i njenih planova za dalje širenje. 

 

 

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map