• prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

IZRADA GLAVNOG PROJEKTA SEKUNDARNE FEKALNE KANALIZACIJE OPĆINE KALESIJA (Mjesne zajednice: Kalesija, Prnjavor, Miljanovci)

Datum: 9.06.2017. 09:11

IZRADA GLAVNOG PROJEKTA SEKUNDARNE FEKALNE KANALIZACIJE OPĆINE KALESIJA (Mjesne zajednice: Kalesija, Prnjavor, Miljanovci)

2 Tenderska dokumentacija sa projektnim zadatkom