Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Javni poziv za sredstva podrške razvoju TK

Datum: 12.06.2018. 10:39

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona objavilo je Javni poziv za odabir korisnika grant sredstava «Podrška razvoju Kantona» za 2018. godinu.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava, utvrđenih u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2018. godinu, sa pozicije “Podrška razvoju kantona”, a koji se odnosi na sljedeće programe:

  1. subvencija malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme i alata do 20.000,00 KM
  2. subvencije obrtima za nabavku opreme i alata do 20.000,00 KM
  3. subvencije javnim preduzećima za sufinansiranje troškova za uvođenje
  4. ISO/IEC standarda, osiguranje CE znaka i obnavljanje standarda do 65.000,00 KM
    subvencije za podršku obrtničkim komorama do 5.000,00 KM
  5. sufinansiranje programa/projekata edukacije za pokretanje biznisa do 5.000,00 KM.

Kandidati prilikom prijave na Javni poziv obavezno trebaju dostaviti popunjeni prijavni obrazac koji čini sastavni dio Pravilnika i koji se može dobiti u Ministarstvu privrede Tuzlanskog kantona i putem web stranice Vlade Kantona: http://vladatk.gov.ba/.

Obrasce i potrebnu dokumentaciju preuzmite O V D J E

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map