• prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Kolegij Općinskog vijeća

Datum: 15.01.2017. 15:09

ČLANOVI KOLEGIJA OPĆINSKOG VIJEĆA KALESIJA
saziv 2016 – 2020.godine

1. Predsjedavajući Općinskog vijeća Kalesija – Fadil Alić,

– Zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća Kalesija – Jasmin Osmančević

2. Predsjednica Kluba vijećnika Stranke demokratske akcije – Šmigalović Dina,
– Zamjenik Kluba vijećnika – Trgovčević Sejfo,

3. Predsjednik Kluba vijećnika Nezavisne liste -Sead Džafić – Hukić Mensur,
– Zamjenik Kluba vijećnika – ,

4. Predsjednik Kluba vijećnika Socijal demokratske partije – Šmigalović (Šaban) Senad,
– Zamjenik Kluba vijećnika – Karić Armin,

5. Predsjednik Kluba vijećnika Stranke za Bosnu i Hercegovinu – Baručić Ramiz,
– Zamjenica Kluba vijećnika – Mujanović Nejra,

6. Predsjednik Kluba vijećnika Bosanskohercegovačke patriotske stranke – ,
– Zamjenik Kluba vijećnika ———–

7. Predsjednik Kluba vijećnika Građansko demokratske stranke – Mujkić Mujo
– Zamjenik Kluba vijećnika Građansko demokratske stranke – Husić Damir

8. Sekretar Općinskog vijeća Kalesija – Hajrudin Huseinović