• prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

MZ Miljanovci

Datum: 16.01.2017. 19:46

Naziv MZ: MZ Miljanovci
Adresa: Miljanovci BB
Kontakt:
Sekretar: Karahodžić Ševal

Članovi savjeta MZ
Hasanović Ekrem
Imamović ŠEval
Hasanović Mersad
Pezić Mirsad
Kamerić Senad
Jahić Edin
Hamzić Dževad

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.