• prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

MZ Zates

Datum: 15.01.2017. 15:56

Naziv MZ: MZ Zates
Adresa:
Kontakt:
Sekretar:

Članovi savjeta:
Alibašić Husejn
Alibašić Šerifija
Borogovac Sakib
Sejranić Mehmed
Musić Asim