• prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

MZ Zukići

Datum: 16.01.2017. 19:43

Naziv MZ: MZ Zukići
Adresa:
Kontakt:
Sekretar:

Članovi savjeta:
Ahmetović Emin
Halilović Anel
Mujanović Mehmed