Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Na području Kalesije provodi se anketa o radnoj snazi

Datum: 4.04.2018. 08:24

Obavještavamo Vas da će u periodu od 09. do 22.aprila ove godine, u skladu sa Programom i Planom proođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH na teritoriji Kalesije provesti anketa o radnoj snazi. 

Anketiranje domaćinstava na terenu obavljaju anketari ovlašteni od strane Federalnog zavoda za statistiku.

Anketa o radnoj snazi provodi se u uzorkom izabranim domaćinstvima na području Kalesije. 

Osnovni cilj Ankete o radnoj snazi je dobijanje podataka o osnovnim radnim karakteristikama stanovništva i procjene ukupne radne snage u zemlji. 

Prikupljeni podaci iz Ankete su povjerljivi i isti će se, u skladu sa odredbama Zakona o statistici Federacije BiH (“Službene novine FBiH”, br. 63/03 i 9/09), koristiti isključivo u statističke svrhe. 

 

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map