Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Obavijest poljoprivrednicima

Datum: 14.10.2020. 08:05

Članom 13. Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju (“Službene novine FBiH” broj: 42/10), propisano je da su klijenti dužni izvršiti prijavu plana proizvodnje, za koju očekuju novčanu podršku u narednoj godini nadležnoj općinskoj službi za poslove poljoprivrede, najkasnije do 15. novembra tekuće godine. Istim članom propisano je da klijenti koji ne izvrše prijavu planirane proizvodnje u navedenom roku neće moći ostvariti novčanu podršku u narednoj godini.

Obrasci prijave mogu se preuzeti na info pultu u šalter sali općine Kalesija, uz napomenu istim da ne prijavljuju proizvodnju ispod minimalnih poticajnih količina.

Služba za privredu i budžet

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map