Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Obavještenje o provođenju ankete “Anketa Godišnje istraživanje farmi 2019.”

Datum: 19.11.2019. 08:53

Shodno dopisu broj: 03-32.2- 55-15/19 od 13.11.2019.godine, Federalnog zavoda za statistiku, a skladu  Zakonu o statistici  Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH 63/03 i 9/09) a na osnovu Plana  provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH, obavještavamo građane opštine Kalesija, da će se izvršiti anketiranje domaćinstava o provođenju ankete “Godišnje istraživanje farmi                     2019.

Anketiranje domaćinstava na terenu obavljat će akreditovani anketari, ovlašteni od Federalnog zavoda za statistiku, na uzorkom izabranim domaćinstava na području opštine Kalesija, počevši od 01.12.2019 do 15.12.2019.godine.

Mole se građani da sarađuju sa anketarima tokom provođenja ove izuzetno značajne aktivnosti za Federaciju Bosne i Hercegovine.

Prikupljeni podaci su povjerljivi i bit će objavljeni u agregiranom obliku. Zaštita ličnih podataka i povjerljivost istih je zagarantovana, shodno članovima 36. do 42. Zakonu o statistici Federacije BiH i Zakonu o zaštiti ličnih podataka.

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map