Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Obavještenje o provođenju ankete „Anketa o privatnim i poslovnim putovanjima u BiH (APPP)“

Datum: 14.10.2019. 14:02

Shodno dopisu broj 03-32.4-66/19 od 30.09.2019.godine, Federalnog zakona za statistiku, a skladu Zakonu o statistici Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine FBIH 63/03 i 9/09) a na osnovu Plana provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH, obavještavamo građane Općine Kalesija, da će se izvršiti anketirane domaćinstava o privatnim i poslovnim putovanjima APPP u 2019.godini.

Anketiranje kućanstva na terenu obavljat će akreditovani anketari, ovlašteni od Federalnog zavoda za statistiku, na uzorkom izabranim kućanstvima na području Općine Kalesija, počevši od 17.10.2019. do 31.10.2019.godine.

Mole se građani da sarađuju sa anketarima tokom provođenja ove  izuzetno značajne aktivnosti za Federaciju Bosne i Hercegovine.

Prikupjeni podaci su povjerljivi i bit ce objavljeni u agregiranom obliku. Zaštita ličnih podataka i povjerljivosti istih je zagarantovana, shodno članoovima 36. Do 42.Zakonu o statistici Federacije BiH i Zakonu o zaštiti ličnih podataka.

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map