Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Obavještenje o provođenju projekta “Podrška statističkom sistemu BiH za pripremu glavnog okvira za uzorak”

Datum: 19.09.2019. 12:54

Shodno Zakonu o statistici Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH 26/04 i 42/04) a u skladu sa Zakonu o statistici Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH 63/03 i 9/09) obavještavamo građane opštine Kalesija, da će se izvršiti anketiranje domaćinstava za potrebe ažuriranja statističkog okvira uzorka, institucija  Bosne i Hercegovine.

Anketiranje će provoditi akreditovani anketari, u domaćinstvima  na području opštine Kalesija, počevši od 17.09.2019 godine u trajanju od 22 dana, u angažmanu istraživačke agencije Prism Research iz Sarajeva.

Mole se građani da sarađuju sa anketarima tokom provođenja ove izuzetno značajne aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu.

Zaštita ličnih podataka i povjerljivost istih je zagarantovana, shodno Zakonu o statistici BiH, Zakonu o statistici Federacije BiH i Zakonu o zaštiti ličnih podataka.

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map