Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Obavještenje za korisnike porodične invalidnine, porodice šehida i RVI

Datum: 8.02.2018. 10:00

Obavještavaju se korisnici prava na porodičnu invalidninu – članovi porodica šehida poginulih boraca kao i korisnici prava na ličnu invalidninu – ratni vojni invalidi i mirnodopski vojni invalidi koji se nalaze na socijalno-statusnom staranju Odsjek za BIZ općine Kalesija da su obavezni u svrhu identifikacije javiti se u Odsjek za BIZ općine Kalesija sa sledećim dokumentima:

1. Orginal ili ovjerena kopija novog trajnog rodnog lista (za udovice u napomeni rodnog lista mora biti navedeno da je brak prestao smrću bračnog partnera);

2. Kopija lične karte;

3. Izjava o identifikaciji potpisana u prostorijama Odsjeka za BIZ općine kalesija (za korisnike koji žive u Bosni i Hercegovini);

4. Potvrda o životu ovjerena od strane notara države u kojoj žive (samo za korisnike koji žive van granica Bosne i Hercegovine).

Navedene dokumente predati u kancelarije 21. i 23. Odsjeka za BIZ općine Kalesija najkasnije do 31.03.2018 godine, te u slučaju ne odazivanja po ovom obavještenju uslijedit će privremena obustava isplate invalidnina. Za sve ostale informacije obratiti se Službi za opću upravu i društvene djelatnosti, Odsjek za boračko – invalidsku zaštitu i raseljena lica Kalesija.

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map