Obavještenje za studentske stipendije za akademsku 2020/2021 godinu

Obavještavaju se studenti koji se nalaze na Konačnoj rang listi zaključno sa brojem 45. odnosno koji su ostvarili pravo na stipendiju po Javnom Konkursu za dodjelu stipendija redovnim studentima I ciklusa studija sa područja općine Kalesija u akademskoj 2020/2021.godini, da najkasnije do 18.06.2021.godine u Stručnu službu Općinskog načelnika dostave dokaz o otvorenom transakcijskom računu na koji će se vršiti uplata stipendije

KOnačna rang lista za studentske stipendije za 2020/2021