Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Obilježena 25.godišnjica od formiranja Drugog korpusa Armije RBiH

Datum: 28.09.2017. 15:13

Predstavnici koordinacije boračkih udruženja sa područja naše općine, zajedno sa načelnikom Seadom Džafićem i šefovima službi danas su na centralnom spomen obilježju u Kalesiji položili cvijeće i proučili fatihu onima koji su živote dali za odbranu BiH, a u sklopu obilježavanja 25.godišnjice od formiranja Drugog korpusa ARBiH.

Zona odgovornosti Drugog korpusa Armije Republike BiH tokom rata obuhvatala je kompletnu sjeveroistočnu Bosnu. Drugi korpus držao je najveću slobodnu teritoriju, u njemu je formirana prva brigada Armije Republike BiH. Od samoorganiziranja, kroz krizne štabove, formiranje Patriotske lige pa do okupljanja jedinica kroz Teritorijalnu odbranu, više od 100 hiljada boraca borilo se za odbranu naše zemlje.

U povodu 25.godišnjice od formiranja Drugog korpusa Armije RBiH danas je u svim općinama u Federaciji BiH kao i na području Brčko Distrikta i u Srebrenici položeno cvijeće i proučena fatiha borcima naše armije, a cvijeće je položeno i na mezar prvog predsjednika Republike BiH Alije Izetbegovića, kazao je u ime koordinacije boračkih udruženja Mumin Avdić. 

Općinski načelnik Sead Džafić istakao je bitnost obiljžavanja ovakvih godišnjica, jer je Drugi korpus bio pokretač mnogih aktivnosti na odbrani jedine nam domovine Bosne i Hercegovine. 

 

 

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map