Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Održana 18.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija

Datum: 24.11.2018. 13:47

Danas je održana 18.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija na kojoj se našlo 12 tačaka dnevnog reda. 

Vijećnici su podržali Odluku o određivanju pravnih lica u kojima općina Kalesija ima vlasnički udio i pravnih lica čijije osnivač općina Kalesija, koja su obavezna organizovati zaštitu ljudi i imovine, Odluku o uslovima i postupku za ostvarivanje prava na obavezno zdravstveno osiguranje lica u statusu socijalne potrebe na području općine Kalesija.

Također, podršku vijećnika dobila je i Odlukao davanju saglasnosti na Odluku o zaključivanju ugovora o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije za Bingo doo Tuzla, Gaudium doo Doboj Istok te za Mirsada Kalajdžića iz Sarajeva. 

Podršku je dobila i Odluka o stavljanju van snage Odluke o uslovima i načinu dodjele u zakup zemljišta sa kamponirima u Petrovicima Gornjim.

Na ovoj sjednici usvojen je Program za obavljanje komunalnih djelatnosti zajendičke komunalne potrošnje na području općine Kalesija za 2019.godinu, kao i Odluka o davanju saglasnosti na cjenovnik jediničnih cijena radova koji se izvode po Programu zajedničke komunalne potrošnje na području općine Kalesija za 2019.godinu.

Općinski vijećnici su razmatrali i podržali Odluku o davanju saglasnosti na cjenovnik jedinične cijene održavanja fontane u centru Kalesije po Programu za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje na području grada Kalesije u 2019.godini. 

Izvještaj o radu i poslovanju u 2017.godini JP “Veterinarska stanica” Kalesija dobio je podršku vijećnika u Općinskom vijeću Kalesija. 

Usvojena je Informacija o provedenim Općim izborima održanim 07.10.2018.godine. Prihvaćena je i Informacija o primjeni Sporazuma o saradnji u pogledu provođenja alternativnih mjera prema maloljetnicima u sukobu sa Zakonom u 2018.godini, Informacija o izgradnji i rekonstrukciji lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija za 2018.godinu kao i Informacija o provođenju mjera zaštite i spašavanja sa osvrtom na zaštitu čovjekove okoline, suzbijanju zaraznih bolesti kod ljudi i životinja, ispravnost kvaliteta vode za piće i zaštita od neeksplodiranih ubojnih sredstava i stanju protivpožarne zaštite. 

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map