Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Održana 19.redovna sjednica Općinskog vijeća, usvojen Budžet za narednu godinu

Datum: 29.12.2018. 17:50

Na danas održanoj 19.redovnoj sjednici Općinskog vijeća Kalesija usvojen je Budžet za 2019.godinu u iznosu od 11.445.862 KM.

Također vijećnici su podržali i Odluku o izvršenju budžeta Općine za 2019.godinu, kao i Odluku o imenovanju Komisije za izbor na pozicije u reguliranim organima općine Kalesija.

Potrebnu većinu dobile su Odluka o razrješenju i imenovanju članova Komisije za drugostepeno upravno rješavanje, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća MZ na području općine Kalesija kao i Odluka o izmjenama i dopunama Regulacionog plana “Južna zona Kalesija”.

Na ovoj sjednici doneseni su Program rada Općinskog vijeća Kalesija za 2019.godinu, Program rada načelnika za 2019.godinu, Općinskog pravobranilaštva, kao i Programi rada JU “Centar za socijalni rad”, JZU “Dom zdravlja” Kalesija, JU BKC “Alija Izetbegović” Kalesija, JP “Vodovod i kanalizacija” Kalesija, JP “Veterinarska stanica” Kalesija I KP “Komunalac” Kalesija.

Vijećnici su prihvatili i Informaciju o realizaciji aktivnosti izgradnje i rekonstrukcije objekata za potrebe mjesnih zajednica na području općine Kalesija u 2018.godini.

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map