Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Općina Kalesija dio DRAS platforme

Datum: 31.03.2021. 09:23

Ovim putem Vas obavještavamo da u sklopu Zajedničkom programa Vlade Švicarske i Ujedinjenih nacija „Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini” počinjemo sa promocijom DRAS sistema (https://drasinfo.org/). 

DRAS je online platforma koja pruža ažurne informacije donosiocima odluka i građanima o izloženosti poplavama, klizištima, zemljotresima i lokacijama minsko sumnjivih površina sa ciljem promjene pristupa smanjenju rizika od katastrofa u Bosni i Hercegovini.

Općina Kalesija je partner na pomenutom Programu od 2019. godine, te smo intenzivno radili sa Programskim timom kako bi sve potrebne informacije bile dostupne na DRAS platformi. Kao rezultat, finaliziran je pregled za našu općinu, i dostupan je na portalu https://drasinfo.org/  zajedno sa preostalim općinama i gradovima, partnerima na Programu.

Tu je i video:

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map