Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Općina Kalesija potpisnica Deklaracije o saradnji u oblasti smanjenja rizika od katastrofa

Datum: 19.02.2020. 09:23

U ime općinskog načelnika Seada Džafića, šef u Službi za komunalne poslove i civilnu zaštitu Hazim Halilović u Sarajevu je potpisao Deklaraciju o saradnji u oblasti smanjenja rizika od katastrofa u prisustvu predstavnika Švicarske ambasade u BiH i pet agencija Ujedinjenih nacija.

Zajednički program „Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini“, u vrijednosti od 8,4 miliona KM finansiraju Vlada Švicarske i Ujedinjene nacije (UN), a provode UN agencije: UNDP , UNICEF, UNESCO, UNFPA i FAO. Cilj zajedničkog programa je rješavanje ključnih prioriteta u oblasti smanjenja rizika od katastrofa (DRR) koje su utvrdile lokalne vlasti i različiti akteri u različitim sektorima: zaštita i spašavanje, obrazovanje, socijalna i dječja zaštita, zdravlje i poljoprivreda. Program stavlja poseban naglasak na poboljšanje lokalnih mehanizama koordinacije u području smanjenja rizika od katastrofa, kao i na afirmaciju procesa strateškog planiranja informiranog rizicima, s naglaskom na najugroženije kategorije stanovništva.

Pored Općine Kalesija potpisnici Deklaracije su i predstavnici Banja Luke, Bihaća, Bijeljine, Kaknja, Prijedora, Sanskog Mosta, Srebrenice, Trebinja i Ministarstva sigurnosti BiH.

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map