• prirodni potencijali

 • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Općinske službe

Datum: 12.01.2017. 00:10

Organizacija Općinskih službi Općine Kalesija

 • Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
 • Stručna služba Općinskog načelnika
 • Općinsko pravobranilaštvo
 • Služba za poljoprivredu, budžet i inspekcijske poslove
  • Odsjek za poljoprivredu i poduzetništvo
  • Odsjek za inspekcijske poslove
  • Odsjek za budžet
 • Služba za prostorno planiranje, građenje i komunalne poslove
  • Odsjek za prostorno planiranje i građenje
  • Odsjek za komunalne poslove
 • Služba za geodetske i imovinsko – pravne poslove
  • Odsjek za geodetske poslove
  • Odsjek za imovinsko-pravne poslove
 • Služba za opću upravu, boračku – invalidsku zaštitu i raseljena lica
  • Odsjek za društvene djelatnosti i opću upravu
  • Odsjek za boračko-invalidsku zaštitu i raseljena lica
 • Služba civilne zaštite
  • Odsjek za civilnu zaštitu
  • Odsjek za protivpožarnu zaštitu