Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Općinsko vijeće Kalesija razmatra Odluka o izboru članova vijeća MZ-a

Datum: 20.03.2017. 13:04

Predsjedvajući Općinskog vijeća Kalesija Fadil Alić zakazao je 4.redovnu sjednicu, koja će se održati u subotu, 25.marta.

Za ovu sjednicu predloženo je 14 tačaka dnevnog reda. Pred vijećnicima će se, između ostalog, naći Odluka o izboru članova vijeća Mjesnih zajednica na području općine Kalesija, Odluka o razrješenju i imenovanju Komisije za utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti i prava u prometu i Odluka o uslovima i visini naknade za korištenje cestovnog zemljišta i zemljišta uz lokalne ceste, gradske ulice i nerazvrstane ceste na području općine Kalesija.

Općinsko vijeće još će razmatrati Program rada JZU Dom zdravlja Kalesija za 2017.godinu, Izvještaj o radu JZU Dom zdravlja Kalesija za period I – XII 2016.godine i Informaciju o realizaciji Plana kapitalnih ulaganja u JZU Dom zdravlja Kalesija za 2016.godinu.

Vijećnici će razmatrati Program rada Sportskog saveza općine Kalesija za 2017. godinu sa Planom finansiranja i sufinansiranja sporta u 2017. godini, Izvještaj o izvršenju budžeta općine Kalesija za period 01.01.-31.12.2016. godine i Izvještaj o radu Općinskog načelnika za 2016. godinu.

Za ovu sjednicu predložene su Informacije o radu Općinskog suda Kalesija u 2016. godini, JU „Služba za zapošljavanje TK“ Biro Kalesija, sa osvrtom o stanju zapošljavanja na području općine Kalesija za 2016. godinu i Informacija o realizaciji projekta izgradnje Regionalne sanitarne deponije Zvornik.

Također, razmatrat će se Informacija o stanju vodosnabdijevanja i stanju grupnih i mjesnih vodovoda na području općine Kalesija, Informacija o boravku raseljenih lica na području Općine i ostvarenom povratku u 2016.godini i Nacrt Zakona o šumama.

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map