Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Otvoreno radilište na deminiranju puta prema Lisači

Datum: 14.11.2017. 11:19

Nakon sastanka koji je održan u kabinetu načelnika Seada Džafića sa predstavnicima Oružanih snaga BiH, jučer je otvoreno radilište na deminiranju terena prema Lisači. 

Tim Oružanih snaga BiH sastavljen od dva voda, izašao je jučer na teren te će ukoliko vremenski uslovi dozvole uspjeti da očiste putnu komunikaciju prema Lisači, kako bi se mogla obilježiti 23.godišnjica bitke u kojoj je Armija RBiH slavila pobjedu. 

Prošle godine smo pokušali da uredimo put prema Lisači, ali smo naišli na mine i morali smo odustati. Nadam se da će nas vrijeme poslužiti kako bi se to očistilo u narednim danima i kako bi nesmetano mogli doći do vrha, odnosno poznate kote 806. govori koordinator za deminiranje pri Civilnoj zaštiti Fikret Križevac. 

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map