Ovo je spisak učenika koji su “Ponos Općine Kalesija”

Obavještavaju se učenici završnih razreda osnovnih škola sa područja općine Kalesija, kojima je Odlukom Općinskog vijeća na sjednici održanoj 05.07.2021.godine dodijeljeno priznanje “Ponos Općine Kalesija”, da će se plakete i novčane nagrade dodijeljivati u utorak (03.avgusta) sa početkom u 12:00 sati u prostorijama BKC-a “Alija Izetbegović”.

Mole se učenici dobitnici priznanja, koji nisu u mogućnosti da prisustvuju navedenom događaju, da obavijeste Službu općinskog načelnika na telefon broj 035 367 700, kako bi im se priznanje i novčana nagrada naknadno uručili.

I Osnovna škola “Kalesija” Kalesija:

1. Avdić (Senad) Selmir – Dubnica
2. Avdić (Himzo) Semir – Kalesija Gornja
3. Hasanović (Fuad) Tarik – Miljanovci
4. Huremović (Emir) Lejla – Prnjavor
5. Mahmutović (Mehdin) Naida – Dubnica
6. Omerović (Omer) Amila – Memići
7. Subašić (Elvis) Ermin – Kalesija Gornja
8. Tubić (Fahrudin) Lejla – Kalesija
9.  Živčić (Senaid) Senada – Miljanovci
10.  Ačkanović (Hamzalija) Velida – Gojčin
11.  Aljukić (Mihad) Azra – Dubnica
12.  Fejzić (Senad) Lejla – Kalesija
13.  Halilović (Jasmin) Amina – Kalesija
14.  Hamzabegović (Hazim) Muamer – Miljanovc
15.  Jusufović (Ajid) Lamija – Kalesija Gornja
16.  Kulović (Husein) Jasmina – Dubnica
17.  Lokmić (Edin) Benjamin – Kalesija
18.  Osmanović (Sadik) Sabina – Kalesija Gornja
19.  Šmigalović (Izet) Merisa – Dubnica
20.  Karić (Adnan) Majda – Kalesija
21.  Mujić (Mirzet) Lamija – Miljanovci
22.  Nuhanović (Ramo) Amila – Dubnica
23.  Omerović (Adnan) Elma – Kalesija
24.  Pašalić (Selmin) Samra – Kalesija Gornja
25.  Pezić (Hamid) Ajla – Dubnica

II Osnovna škola “Tojšići” Tojšići

1. Begić (Elvir) Elvira – Međaš
2. Hujdur (Refik) Muhamed – Hrasno Gornje
3. Karić (Suada) Melika – Kikači
4. Musić (Mehmed) Zerina – Međaš
5. Dropić (Dževada) Muhamed – Hrasno Donje
6. Avdibašić (Salmir) Alema – Kikači
7. Bećirović (Almir) Aldin – Tojšići
8. Hujdur (Ramiz) Emir – Hrasno Gornje
9. Merić (Izet) Ajla – Hrasno Gornje
10.  Šmigalović (Zikret) Alma – Tojšići
11.  Baručić (Selmir) Nerma – Tojšići
12.  Babajić (Almir) Amina – Babajići
13.  Hadžić (Halil) Amar – Međaš
14.  Fatić (Admir) Amina – Babina Luka
15.  Halilčević (Fahrudin) Alma – Međaš
16.  Kuralić (Denis) Azur – Tojšići
17.  Musić (Jasmin) Elmir – Babajići
18.  Ramić (Adis) Elma – Hidani
19.  Sakić (Ibrahim) Emina – Kikači
20.  Begić (Admir) Adelina – Međaš
21.  Mešanović (Amir) Amira – Međaš
22.  Hodžić (Izet) Aldin – Tojšići
23.  Jukanović (Riad) Ajla – Kalesija
24.   Mujanović (Mirsad) Lamija – Hrasno Donje
25.  Mujanović (Elvir) Melisa – Hrasno Donje
26.  Paščanović (Emin) Erna – Hidani
27.  Sakić (Muhamed) Harun – Kikači
28.  Sakić (Miralem) Ismail – Kikači

III Osnovna škola “Memići” Memići

1. Alić (Elvedin) Šuhra – Mahala
2. Karić (Enes) Sumeja – Kalesija Gornja
3. Avdić (Munever) Elma – Caparde
4. Đedović (Mirsad) Ajdin – Brda
5. Ikanović (Sabit) Dinela – Memići
6. Jusić (Alen) Elma – Mahala
7. Kuduzović (Izudin) Amina – Mahala

IV Osnovna škola “Vukovije” Vukovije Gornje

1. Dukić (Mirsad) Amela – Vukovije Donje
2. Alić (Mirsad) Amer – Vukovije Gornje
3. Hukić (Mensur) Mensura – Petrovice Gornje
4. Sokolović (Nurija) Adela – Vukovije Donje
5. Tupajić (Senaid) Mehmedalija – Vukovije Gornje
6. Zulfić (Samir) Malik – Vukovije Gornje
7. Alić (Midhat) Azur – Vukovije Gornje
8. Brđanović (Muamer) Muamera – Vukovije Donje
9. Hodžić (Muharem) Husein – Vukovije Donje
10. Islamović (Elvis) Emrah – Vukovije Gornje
11. Jukanović (Mehdin) Dženita – Vukovije Donje
12. Latifi (Admir) Sanela – Vukovije Donje
13. Muminović (Mevludin) Nejla – Vukovije Gornje
14.  Sakić (Enes) Faris – Vukovije Gornje

V Osnovna škola “Rainci Gornji” Rainci Gornji

1. Borogovac (Admir) Adin – Zates
2. Bukvarević (Enver) Anid – Rainci Gornji
3. Hasanović (Amel) Ajla – Meškovići
4. Husić (Miralem) Ibro – Rainci Gornji
5. Jahić (Asmir) Almira – Miljanovci
6. Mešić (Senaid) Eldar – Rainci Gornji
7. Musić (Šemsudin) Amina – Zates
8. Požegić (Enes) Merima – Rainci Gornji
9. Suljkanović (Mirsad) Sarah – Rainci Donji
10. Alić (Damir) Ajla – Sarači
11.  Hadžić (Mensur) Sarah – Rainci Gornji
12. Jakubović (Adnan) Lamija – Lipovice
13.  Borogovac (Suad) Ismail – Zates
14.  Ibralić (Meho) Arijana – Zates
15.  Bukvar (Ahmet) Adna – Meškovići
16.  Mešić (Mirza) Elmir – Rainci Gornji
17.  Pjanić (Nermin) Lamija – Rainci Gornji
18.  Ibrahimbegović (Salem) Safet – Zates