Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Počinju radovi na izgradnji puta Omega-Drvenički Lug

Datum: 4.06.2018. 11:19

Nakon što su prošle sedmice općinski načelnik Sead Džafić i federalni ministar za raseljene i izbjegle osobe Edin Ramić potpisali ugovor sa  grupom ponuđača J.V. “HIH” Živinice i “Roading” Gračanica koju predstavlja Abdurahman Hodžić o izvođenju radova na izgradnji puta Omega-Drvenički Lug, izvođač je danas uveden u radove na ovoj dionici. 

Uvođenju u radove izvođača prisustvovali su općinski načelnik Sead Džafić i Adis Kirlić ispred Ministarstva za raseljene osobe i izbjeglice FBiH.

Drago mi je da idemo ubrzanim tempom kada je u pitanju ova dionica puta čija je vrijednost 316.611 KM i siguran sam da će ona biti završena i prije zakonskog roka, rekao je općinski načelnik Sead Džafić. 

Inženjer ispred grupe ponuđača koja će raditi ovu dionicu puta Dino Sulejmanović istakao je da je obišao pomenutu dionicu puta i da će mašine prvo krenuti sa uklanjanjem travnog dijela pored puta i čišćenjem kanala a zatim i uređenje putne dionice koja će povezati dva entiteta, odnosno dvije općine. 

 

 

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map