Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Poziv osobama da izvrše prijavu nekretnina u Raincima Donjim i Miljanovcima

Datum: 4.12.2018. 14:41

Općina Kalesija poziva sve osobe koje imaju nekretnine u katastarskim općinama Rainci Donji i Miljanovci da izvrše prijavu svoga prava na nekretnine.

Pozivamo sve osobe koje imaju nekretnine u katastarskim općinama Rainci Donji i Miljanovci iz Općine Kalesija da prijave svoja prava na nekretninama u Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Kalesiji. Javnom objavom Općinskog suda u Kalesiji je dana 23.11.2018. pokrenuta procedura uspostave i zamjene zemljišne knjige. Ovim prilikom pozivamo sve osobe da prijave svoje nekretnine i to najdalje do 22.1.2019. godine.

Prijave se mogu izvršiti u zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Kalesiji na adresi ulica Žrtava genocida u Srebrenici broj 12, svakim radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.

Sud oglasom poziva građane da u roku od 60 dana od dana objave oglasa prijave svoja prava na nekretninama zemljišnoknjižnom uredu, i tu svoju prijavu dokažu podneskom u dva primjerka. Podnesak koji se dostavlja uz prijavu je najčešće ugovor o kupoprodaji, rješenje o nasljeđivanju (original ili ovjerena kopija), odnosno isprava na osnovi koje je građanin stekao pravo vlasništva na svojoj nekretnini.

Također, pozivaju se svi vlasnici stanova i poslovnih prostora u katastarskim općinama Rainci Donji i Miljanovci iz Općine Kalesija čije je vlasništvo bilo upisano u Knjigu položenih ugovora, da provjere prijenos svog prava vlasništva iz Knjige položenih ugovora u zemljišnu knjigu po podacima novog premjera uvidom u istu, u gore navedenim zakonskim rokovima, kako biste osigurali apsolutnu zaštitu svojih prava.

Svi upisi u zemljišnu knjigu za katastarske općine, koje su predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige, a u okviru “Projekta registracije nekretnina”, provoditi će se bez naplate sudske takse.

Više informacija građani mogu dobiti i u Službi za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko – pravne poslove u zgradi Općine Kalesija svakim radnim danom od 08:00 – 16:30 sati.

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map