Poziv za 14. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija

Na osnovu člana 35. stav 1. Statuta općine Kalesija – Prečišćen tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija”, broj 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13 ) i člana 65. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija”, broj 6/08, 10/11 i 9/16),

S a z i v a m
14. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija, za dan 28.04.2018.godine (SUBOTA)
sa početkom u 10:00 sati, u sali za sjednice u zgradi Općine.

1. Razmatranje i donošenje Odluke o dodjeli Općinskih priznanja.
2. Razmatranje i donošenje Odluke o kriterijima za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2018. godinu.
3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Regulacionog plana “Proizvodno-poslovne zone Kalesija Grad, Kalesijsko polje i Ćeteništa “.
4. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju priključnog dalekovoda 2 x110 kV (ulaz-izlaz) za TS 110/10(20) kV Kalesija sa priključkom na postojeći dalekovod 110 kV TS Zvornik (Glumina) – TS Tuzla 5 (Dubrave).
5. Razmatranje i donošenje Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi.
6. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Kalesija.
7. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini JP „Vodovod i kanalizacija Kalesija“ d.o.o. Kalesija za imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora JP „Vodovod i kanalizacija Kalesija“ d.o.o. Kalesija.
8. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Kalesija za imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Kalesija.
9. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Općinskog pravobranilaštva Kalesija.
10. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o dostavi i prijemu materijala elektronskim putem.
11. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama.
12. Razmatranje i donošenje Plana asfaltiranja i rekonstrukcije putnih pravaca na području općine Kalesija u 2018. godini.
13. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju u osnovnom i srednjem obrazovanju sa pregledom uspjeha učenika na I polugodištu školske 2017/2018. godine.
14. Razmatranje i prihvatanje Informacije o higijensko – epidemiološkoj situaciji i stanju opšte i komunalne higijene na području opštine Kalesija za 1.1 – 31.12.2017. godine.

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA
_____________________________________
mr.med.sc.dr. Enes Idrizović