Poziv za 16. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija

Na osnovu člana 35. stav 1. Statuta općine Kalesija – Prečišćen tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija”, broj 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13) i člana 65. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija”, broj 6/08, 10/11 i 9/16),

S a z i v a m
16. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija, za dan 05.07.2018.godine (ČETVRTAK)
sa početkom u 10:00 sati, u sali za sjednice u zgradi Općine.

1. Razmatranje i donošenje Odluke o dodjeli priznanja „Ponos Općine Kalesija“ učenicima završnih razreda osnovnih škola iz Općine Kalesija.
2. Razmatranje i donošenje Odluke o određivanju lokacija za postavljanje oglasa, plakata, postera i drugih propagandnih materijala političkih subjekata u toku izborne kampanje za Opće izbore 2018. godine.
3. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju na korištenje i upravljanje poslovnih i drugih objekata za vodosnabdijevanje.
4. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini KP „KOMUNALAC“ DD Kalesija za imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora KP „KOMUNALAC“ DD Kalesija.
5. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti Skupštini JP „Vodovod i kanalizacija Kalesija“ d.o.o. Kalesija na Odluku o imenovanju člana Nadzornog odbora JP „Vodovod i kanalizacija Kalesija“ d.o.o. Kalesija.
6. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o zaključenju ugovora o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije.
7. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća Mjesnih zajednica na području općine Kalesija.
8. Razmatranje Nacrta izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona 2005 – 2025 godina.
9. Razmatranje i prihvatanje Informacije – analiza zdravstvenog stanja stanovništva, organizacija zdravstvene zaštite i analiza apsentizma u općini Kalesija za 2017. godinu.
10. Razmatranje i prihvatanje Informacije o provođenju Regulacionih planova na području općine Kalesija.
11. Razmatranje i prihvatanje Informacije o organizaciji i vršenju prevoza na području općine Kalesija.

ZAMJENIK
PREDSJEDAVAJUĆEG OPĆINSKOG VIJEĆA
_____________________________________
Jasmin Osmančević, dr. med., s.r.