Poziv za 2. Tematsku sjednicu Općinskog vijeća Kalesija

Na osnovu člana 35. stav 1. i člana 42. Statuta općine Kalesija – Prečišćen tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija”, broj 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13 ) i člana 65. stav 1. i 66. stav 2. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija”, broj 6/08, 10/11 i 9/16),

S a z i v a m

2. tematsku sjednicu Općinskog vijeća Kalesija, za dan 18.01.2018. godine (četvrtak)
sa početkom u 14:00 sati u sali za sjednice u zgradi Općine.

Na sjednici će biti razmatran slijedeći

D n e v n i r e d

1. Saobraćajna sigurnost na području općine Kalesija.

 

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

mr.med.sc.dr. Enes Idrizović