Poziv za 20. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija

Na osnovu člana 35. stav 1. Statuta općine Kalesija – Prečišćen tekst  (“Sl. glasnik općine Kalesija”, broj 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13) i člana 65. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija”, broj 6/08, 10/11 i 9/16),

S a z i v a m

20. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija, za dan 26.01.2019.godine (SUBOTA)

    sa početkom u 10:00 sati, u sali za sjednice u zgradi Općine.

  1. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne stambene površine iz prethodne godine.  
  2. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća Mjesnih zajednica na području općine Kalesija.  
  3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Općinskog vijeća Kalesija za period 01.01. – 31.12.2018. godine.
  4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Sportskog saveza općine Kalesija za 2018. godinu.
  5. Razmatranje i usvajanje Programa rada Sportskog saveza općine Kalesija za 2019. godinu.
  6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o realizaciji projekata iz Strategije lokalnog razvoja općine Kalesija 2018-2027 u 2018. godini.
  7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenim procjenama prometa nepokretnosti i prava za period 01.01.2018. do 31.12.2018. godine.
  8. Razmatranje i prihvatanje Informacije o radu Porezne ispostave Kalesija za period 01.01. – 31.12.2018. godine.

                                                                                               PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA                                                            

                                                                                                          _____________________________________

                                                                                                       mr.med.sc.dr. Enes Idrizović

                                                                                                                    specijalista opšte hirurgije