Poziv za 21. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija

Broj: 01-05-20-2/19

Datum, 14.02.2019.godine                                                                                                                    

            Na osnovu člana 35. stav 1. Statuta općine Kalesija – Prečišćen tekst  (“Sl. glasnik općine Kalesija”, broj 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13) i člana 65. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija”, broj 6/08, 10/11 i 9/16),

S a z i v a m

21. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija, za dan 23.02.2019.godine (SUBOTA)

    sa početkom u 10:00 sati, u sali za sjednice u zgradi Općine.

  1. Razmatranje i donošenje Odluke o prihvatanju inicijative za osnivanje nove Mjesne zajednice Hrasno Gornje.
  2. Razmatranje i donošenje Programa uređenja gradskog građevinskog zemljišta po zonama na području općine Kalesija za period I – XII 2019. godine.           
  3. Razmatranje i usvajanje Plana proljetne sjetve za 2019. godinu.                                               
  4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku općinskih službi za upravu – općine Kalesija za 2018. godinu.
  5. Razmatranje i prihvatanje Informacije o radu Općinskog suda Kalesija za 2018. godinu.
  6. Razmatranje i prihvatanje Informacije o radu Biroa za zapošljavanje Kalesija za 2018.godinu.
  7. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju u oblasti socijalne i dječije zaštite na području općine Kalesija za 2018. godinu.  
  8. Razmatranje i prihvatanje Informacije o boravku raseljenih lica na području Općine i ostvarenom povratku na područje Općine u 2018.godini.

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

mr.med.sc.dr. Enes Idrizović

specijalista opšte hirurgije