Poziv za 22. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija

Na osnovu člana 35. stav 1. Statuta općine Kalesija – Prečišćen tekst  (“Sl. glasnik općine Kalesija”, broj 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13) i člana 65. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija”, broj 6/08, 10/11 i 9/16),

S a z i v a m

22. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija, za dan 30.03.2019.godine (SUBOTA)

    sa početkom u 10:00 sati, u sali za sjednice u zgradi Općine.

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju referenduma za osnivanje MZ Hrasno Gornje.
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove Centar za socijalni rad Kalesija.
 3. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove Centar za socijalni rad Kalesija.
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o kriterijima, uslovima i postupku ostvarivanja prava na subvencioniranje najamnine za stan u stanovima namijenjenim za neprofitno – socijalno stanovanje.
 5. Razmatranje i donošenje Odluke o visini zakupnine stambenih jedinica koje će se graditi u okviru CEB-II Projekta “Zatvaranje kolektivnih centara kroz omogućavanje javnih stambenih rješenja” – Podprojekat općina Kalesija.
 6. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu i uslovima raspodjele poslovnih prostora u stambeno-poslovnoj zgradi “Stari MUP” Kalesija i poslovnoj zgradi “DOM MLADIH” Kalesija.
 7. Razmatranje i donošenje Odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća većih razmjera na području općine Kalesija.
 8. Razmatranje i usvajanje Plana asfaltiranja i rekonstrukcije putnih pravaca na području općine Kalesija u 2019. godini.
 9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Općinskog načelnika za 2018. godinu.
 10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenju budžeta općine Kalesija za period 01.01. – 31.12.2018.godine.
 11. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o troškovima tekuće budžetske rezerve općine Kalesija za 2018.godinu.
 12. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Općinskog pravobranilaštva Kalesija za 2018. godinu.
 13. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu za 2018.godine: 

a) JU “Centar za socijalni rad” Kalesija,

b) JZU “Dom zdravlja” Kalesija,

c) JU BKC“Alija Izetbegović” Kalesija.                                   

 1. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu upravnih odbora javnih ustanova u 2018. godini čiji je osnivač općina Kalesija:

a) JU “Centar za socijalni rad” Kalesija,

b) JZU “Dom zdravlja” Kalesija,

c) JU BKC “Alija Izetbegović” Kalesija,

 1. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju u osnovnom i srednjem obrazovanju sa pregledom uspjeha učenika na I polugodištu školske 2018/2019. godine.
 2. Razmatranje i prihvatanje Informacije o higijensko-epidemiološkoj situaciji i stanju opšte i komunalne higijene na području općine Kalesija za 1.1.-31.12.2018.godine.

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

mr.med.sc.dr. Enes Idrizović

specijalista opšte hirurgije