Poziv za 23. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija

Na osnovu člana 35. stav 1. Statuta općine Kalesija – Prečišćen tekst  (“Sl. glasnik općine Kalesija”, broj 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13) i člana 65. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija”, broj 6/08, 10/11 i 9/16),

S a z i v a m

23. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija, za dan 27.04.2019.godine (SUBOTA) sa početkom u 14:00 sati, u sali za sjednice u zgradi Općine.

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o dodjeli Općinskih priznanja.
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju javnog oglasa, postupku i utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje Općinskog pravobranioca u Općinskom pravobranilaštvu Kalesija.
 3. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju Komisije za imenovanje Općinskog pravobranioca u Općinskom pravobranilaštvu Kalesija.
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove Centar za socijalni rad Kalesija.
 5. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje predsjednika Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Kalesija.
 6. Razmatranje i donošenje Odluke o kriterijima za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2019. godinu.
 7. Razmatranje i donošenje Odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća većih razmjera na području općine Kalesija.
 8. Razmatranje i donošenje Odluke o uslovima i načinu zaključenja ugovora o zamjeni gradskog građevinskog zemljišta između općine Kalesija i Ibralić Mirsada sin Saliha iz Kalesije.
 9. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o zaključivanju ugovora o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevinske čestice:
  1. Hodžić Ibro sin Avde iz Memića,
  1. Tosunbegović Hariz sin Hasana iz Kalesije,
  1. Džankić Husein sin Muhameda iz Kalesije,
  1. Spahić Admir sin Mahmuta iz  Dubnice i
  1. Džaferović Hasan sin Ibrišima iz Capardi.
 10. Razmatranje i usvajanje Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća na području općine Kalesija za period od 2019.-2023.
 11. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu za 2018.godinu:
  1. JU “Centar za socijalni rad” Kalesija.
 12. Razmatranje i prihvatanje Informacije o radu Javnog preduzeća ”Regionalna deponija” doo Zvornik u 2018.godini.
 13. Razmatranje i prihvatanje Informacije o provođenju Protokola za postupanje u slučajevima prosjačenja, skitnje, radne eksploatacije i drugih vidova zloupotrebe djece.
 14. Razmatranje i prihvatanje Informacije o radu mjesnih zajednica sa osvrtom na funkcionisanje i rad vijeća  mjesnih zajednica i finansijsko poslovanje istih u 2018. godini.             

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

mr.med.sc.dr. Enes Idrizović

specijalista opšte hirurgije