Poziv za 29. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija

Na osnovu člana 35. stav 1. Statuta općine Kalesija – Prečišćen tekst  (“Sl. glasnik općine Kalesija”, broj 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13) i člana 65. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija”, broj 6/08, 10/11 i 9/16),

S a z i v a m

29. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija, za dan 08.02.2020.godine (SUBOTA) sa početkom u 10:00 sati, u prostorijama Javne ustanove Osnovna škola Kalesija

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju i izboru člana radnog tijela Općinskog vijeća Kalesija.
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika Komisije za drugostepeno upravno rješavanje.
 3. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne stambene površine iz 2019. godine na području općine Kalesija.
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Cjenovnika komunalnih usluga distribucije vode za piće i odvodnje otpadnih voda na području općine Kalesija.
 5. Razmatranje i donošenje Programa uređenja građevinskog zemljišta na području općine Kalesija za  2020. godinu.                                          
 6. Razmatranje i donošenje Plana proljetne sjetve za 2020. godinu.
 7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Općinskog vijeća, Stručne službe i radnih tijela Općinskog vijeća Kalesija za period 01.01. – 31.12.2019. godine.     
 8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o realizaciji projekata iz Strategije lokalnog razvoja općine Kalesija 2018-2027.godina za 2019. godinu.
 9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o implementaciji Ugovora o pružanju komunalnih vodnih usluga (PSA).
 10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku općinskih službi za upravu općine Kalesija za 2019. godinu.
 11. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Sportskog saveza općine Kalesija za 2019. godinu.
 12. Razmatranje i usvajanje Programa rada Sportskog saveza općine Kalesija, sa planom finansiranja i sufinansiranja sporta za 2020. godinu.   
 13. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti i prava u prometu o izvršenim procjenama prometa nepokretnosti i prava za period 01.01.2019. do 31.12.2019. godine.

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

mr.med.sc.dr. Enes Idrizović

specijalista opšte hirurgije