Poziv za 3. vanrednu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija

Na osnovu člana 35. stav 1. Statuta općine Kalesija – Prečišćen tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija”, broj 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13 ) i člana 65. stav 1. i člana 64. stav 5. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija”, broj 6/08, 10/11 i 9/16),

S a z i v a m
3. vanrednu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija, za dan 12.02.2018.godine (PONEDELJAK)
sa početkom u 13:00 sati, u sali za sjednice u zgradi Općine.

Dnevni red

1. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima za izbor najpovoljijeg ponuđača za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta na području općine Kalesija.

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

_____________________________________
mr.med.sc.dr. Enes Idrizović