Poziv za 4. vanrednu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija

Na osnovu člana 35. stav 1. Statuta općine Kalesija – Prečišćen tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija”, broj 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13 ) i člana 65. stav 1. i člana 64. stav 5. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija”, broj 6/08, 10/11 i 9/16),

S a z i v a m
4. vanrednu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija, za dan 10.09.2018.godine (PONEDELJAK)
sa početkom u 13:30 sati, u sali za sjednice u zgradi Općine.

Dnevni red

1. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju elementarnih nepogoda od 27.07.2018. godine i preduzetim mjerama na otklanjanju posledica.
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o procjeni šteta od poplava koje se dogodile 27.07.2018. godine na području mjesnih zajednica u slivu rijeke Gribaje i to: MZ Seljublje, MZ Hrasno, MZ Kikači, MZ Tojšići, MZ Vukovije Gornje, MZ Vukovije Donje, MZ Dubnica, MZ Prnjavor, MZ Rainci Donji, odnosno općine Kalesija.
3. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu općine Kalesija za 2018. godinu.

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

_____________________________________
mr.med.sc.dr. Enes Idrizović