Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Poziv za nastavak 22. redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija

Datum: 3.07.2019. 13:56

Na osnovu člana 35. stav 1. Statuta općine Kalesija – Prečišćen tekst  (“Sl. glasnik općine Kalesija”, broj 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13 ) i člana 65. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija”, broj 6/08, 10/11 i 9/16),

S a z i v a m

nastavak 22. redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija, za dan 27.04.2019.godine (SUBOTA) sa početkom u 09:00 sati, u sali za sjednice u zgradi Općine.

            Materijale po tačkama dnevnog reda ste dobili u materijalima za 22. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija.

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA                                          

mr.med.sc.dr. Enes Idrizović

specijalista opšte hirurgije

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map