Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Poziv za sastanak OIK-a i predstavnika političkih subjekata 31.08.2016.godine

Datum: 17.01.2017. 11:20

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA
Broj: 080 – 106/16
Datum, 30.08.2016.godine

Na osnovu člana 2.13. Izbornog zakona BiH, (“Službeni glasnik BiH”, broj. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 77/05, 24/06, 52/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13 i 7/14 ), Općinska izborna komisija Kalesija, upućuje;

P O Z I V

za prisustvo sastanku Općinske izborne komisije Kalesija i predstavnika političkih subjekata koji su ovjereni za učešće na Lokalnim izborima 2016.godine u izbornoj jedinici Kalesija.

Sastanak će se održati:

 Dana: 31 .08. 2016. godine (SRIJEDA).
 Mjesto: Sala Općinskog vijeća u zgradi općine Kalesija.
 Vrijeme: 12:00 sati.

Dnevni red

1. Akreditiranje posmatrača izbornog procesa;
2. Obuka predsjednika, članova biračkih odbora i njihovih zamjenika.

Sastanku u ime političkog subjekta treba da prisustvuje ovlašteno lice od strane istog.

S poštovanjem.

Predsjednik
__________________________
Hajrudin Huseinović, dipl.pravnik

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map