Poziv za sjednicu Kolegija općinskog vijeća 10.05.2016. godine

Na osnovu člana 30. stav 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kalesija – Prečišćen tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija”, 6/08 i 10/11 ), s a z i v a m

SJEDNICU KOLEGIJA OPĆINSKOG VIJEĆA KALESIJA

koja će se održati dana 10.05.2016. godine (UTORAK) sa početkom u 16:00 sati u prostorijama zgrade Općine (kancelarija Predsjedavajućeg Općinskog vijeća) za koju predlažem slijedeći

D n e v n i r e d

1. Utvrđivanje prijedloga dnevnog reda za 36. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija.
2. Obilježavanje “23. maja DANA OPĆINE KALESIJA”.
3. Tekuća pitanja.

Molimo Vas da svoje obaveze uskladite i navedenoj sjednici neizostavno prisustvujete.

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA
Dr. sci. Muhamed Alić