• prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Poziv za sjednicu OIK Kalesija

Datum: 15.01.2017. 16:40

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA
Broj: 080 – 17/16
Datum 14.06.2016. godine


Na osnovu člana 2.13. Izbornog Zakona BiH, (« Službeni glasnik BiH», br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05,77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16), sazivam


S J E D N I C U

Općinske izborne komisije Kalesija

koja će se održati dana 16.06.2016. godine (ČETVRTAK), sa početkom u 14:00 sati u prostorijama zgrade Općine.

Za sjednicu predlažem slijedeći


D n e v n i r e d

1. Razmatranje i donošenje Poslovnika o radu Općinske izborne komisije Kalesija.
2. Aktivnosti oko Javnog poziva za izbor potencijalnih trenera za obuku predsjednika i članova biračkih odbora.
3. Razno.


Obzirom da se radi o veoma bitnim pitanjima u budućem radu Općinske izborne komisije Kalesija, molimo Vas da svoje obaveze uskladite i navedenoj sjednici neizostavno prisustvujete

PREDSJEDNIK
Hajrudin Huseinović, dipl.pravnik

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.