Slider otherpages

 • prirodni potencijali

 • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Program obuke vijećnika u Općinskom vijeću Kalesija za 2019. godinu

Datum: 5.02.2019. 11:34

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine                     

TUZLANSKI KANTON

OPĆINA KALESIJA                                                 

OPĆINSKO VIJEĆE

Kolegij Općinskog vijeća                                                   

Broj:01-05-511/19.

Datum 01.02.2019. godine.

Na osnovu člana 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kalesija – Prečišćen tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija”, broj 6/08, 10/11 i 9/16), i člana 4. Odluke o obuci vijećnika Općinskog vijeća Kalesija, (“Sl. glasnik općine Kalesija”, broj 1/18,) Kolegij Općinskog vijeće Kalesija, na sjednici, održanoj 14.01.2019. godine, donosi:

Program obuke vijećnika u Općinskom vijeću Kalesija

za 2019.  godinu

Član 1

            Obuka vijećnika Općinskog vijeća Kalesija se vrši radi njihovog informisanja, kontinuiranog i stručnog usavršavanja za donošenje odluka putem parlamentarne procedure.

                                                                      Član 2

            Programom obuke određuju se konkretne teme po oblastima za obuku vijećnika Općinskog vijeća Kalesija sa periodom održavanja i vremenom trajanja obuke kao i licima koja će vršiti obuku, radi njihovog informisanja, kontinuiranog i stručnog usavršavanja za donošenje odluka putem parlamentarne procedure.

                                                                          Član 3

            Obuka će se organizovati i održavati u sali Općinskog vijeća Kalesija svakog drugog  petka u mjesecu februaru, aprilu, junu, septembru i novembru u vremenu od 15.30 sati – 16.30 sati iz oblasti, po temama i redoslijedu  kako slijedi:                                                                                                   

 • INSPEKCIJSKI NADZOR IZ NADLEŽNOSTI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE,

Nadležnost inspekcije lokalne samouprave, –

Postupak pokretanja inspekcijskog nadzora i njegovo provođenje

Provođenje Odluke o kominalnom redu

 • KOMUNALNA OBLAST, –

Komunalna djelatnost,

Organizacija i funkcionisanje javnog vodovodnog sistema,

Zaštita lokalnih puteva

 • DRUŠTVENA DJELATNOST I OPĆA UPRAVA,

Matična područja i nazivi naseljenih mjesta na području općine Kalesija,

Matične knjige i matične evidencije iz nadležnosti općine Kalesija,

Pravo na porodičnu invalidninu iza umrlog ratnog vojnog invalida.

 • MJESTO I ULOGA CIVILNE ZAŠTITE

Organizacija i funkcionisanje CZ na području Općine Kalesija,

Organizacija i funkcionisanje zaštite od požara  na području Općine Kalesija

Sistem uzbunjivanja na području općine Kalesija,

 • PRAVA I OBAVEZE VIJEĆNIKA,

Učešće u radu Općinskoc vijeća,

Obuka vijećnika

 • Komunikacija sa građanima.

Član 4.

            Obuku će sprovoditi sekretar Općinskog vijeća, pomoćnici općinskog načelnika i stručni radnici općinske administracije.

Član 5.

            Program se primjenjuje danom odonošenja, a sa Programom  će se upoznati građani putem Neon TV, radia Feral, službene internet stranice općine Kalesija, lokalnih web portala,  mjesnih zajednica.

Dostavljeno:

 • Vijećnicima Općinskog vijeća – svima,
 • Neon TV,
 • Radio Feral,
 • službena internet stranice općine Kalesija,                     
 • web portali – Kalesijski.ba, Kalesijske – novine,

Nezavisni kalesijski portal, infoplus.ba.

 PREDSJEDAVAJUĆI KOLEGIJA OPĆINSKOG  VIJEĆA

                                                                      

mr.med.sc.dr. Enes Idrizović

specijalista opšte hirurgije

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map